รายชื่อผู้เข้าร่วม UKM 1/2549 จาก มน.

ส่งรายชื่อเพื่อ ลปรร. เพียง 10 คน ตามที่ตกลงกันไว้ ที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์

         รวมคนขับรถด้วยแล้วเป็น 22 คน มากจนน่ากลัวว่าจะไปสร้างความลำบากให้เจ้าภาพ หลายครั้งผมคิดเช่นนี้ แต่พอคิดกลับไปกลับมาแล้วคิดว่าไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อน ส่งรายชื่อเพื่อ ลปรร. เพียง 10 คน ตามที่ตกลงกันไว้ ที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์

         ที่ไปกันมาก เริ่มต้นจากรถตู้เราไม่ว่างเลยสักคันในช่วงนั้น ถ้าจะเช่ารถตู้ 2 คัน ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมาก จึงตัดสินใจขอรถบัสมหาวิทยาลัยไป ซึ่งจะทำให้เสียแต่ค่าเติมน้ำมัน พอเอารถบัสไปที่นั่งจะเหลือค่อนข้างมาก จึงน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับสมาชิกชุมชน NUKM ที่จะได้ไปรู้จักมักคุ้นแบบ F2F กันเองทั้งภายใน มน. และระหว่างมหาวิทยาลัยภายใน UKM Network

         วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางไปครั้งนี้ คือ

                  1. เข้าร่วมกิจกรรม UKM Network เพื่อการ ลปรร. ตาม MOU

                  2. สร้างทีมงานเพื่อบูรณาการระบบคุณภาพภายใน มน. (จากหลายหน่วยงาน)

                  3. สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

         จึงเป็นที่มาของรายชื่อทั้ง 22 คนดังนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วมการเสวนา 
สมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2548
เรื่อง “การบูรณาการระบบคุณภาพ”
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2549
ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

         1.  ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
              รองอธิการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

         2.  ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 
              ผู้ช่วยอธิการบดี

         3.  รศ.มาลินี ธนารุณ 
              คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

         4.  รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 
              รองคณบดีฝ่ายแผนฯ คณะศึกษาศาสตร์

         5.  ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 
              รองผู้อำนวยการวิชาการ สำนักหอสมุด

         6.  อ.เอกรินทร์ ชุลีกร 
              ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

         7.  อ.พนมขวัญ วิริยะมงคล 
              รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

         8.  นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ 
              หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

         9.  นายธงชัย แสงจันทร์ 
              หัวหน้างานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

         10. นส.รัตนา จุมปา 
               หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

         11. นส.มาดา ชยทัตโต 
               หัวหน้างานมาตรฐานและวิจัยนวัตกรรม ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

         12. นส.วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 
               หัวหน้างานฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด

         13. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ 
               เลขานุการคณะคณะสหเวชศาสตร์

         14. อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 
               อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

         15. นส.เจนจิต รังคะอุไร 
               ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

         16. นส.รัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         17. นส.พัชรา จินาพันธุ์

         18. นส.เพ็ญนภา สอนสารี

         19. นายภัทรสิทธิ์ รอดเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

         20. นายเอกภาคย์ วรรณกูล

         21. นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล

พนักงานขับรถ

         22. นายอิศรา จ่างสะเดา

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#ukm#ewec#สี่แยกอินโดจีน

หมายเลขบันทึก: 10882, เขียน: 28 Dec 2005 @ 17:30 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 10:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
   เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ผมเสนอให้ทำ AAR บนรถ (เกริ่นนำตอนขาไปให้ทุกคนช่วยบันทึกกิจกรรมต่างๆ เพื่อลปรร.กัน) ขากลับจากสำรวจเส้นทางพัฒนาสี่แยกอินโดจีน/หรืออาจคุยกันเป็นระยะขณะอยู่ที่โรงแรมก็ได้ จะได้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตัวผมเองเวลาจะทำอะไรก็มักจะคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ

เรื่องการติดตามและประเมินผล beeman ไม่ต้องห่วง ทุกกิจกรรมที่ QAU ทำ จะมีการติดตามประเมินความคุ้มค่าหลายรูปแบบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ AAR มีตลอดเวลาทั้งบนรถ และก่อนแยกกันไปเข้านอนทุกคืนด้วยซ้ำ beeman เตรีมตัวให้ดีก็แล้วกัน จะคอยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดี ๆ จาก beeman ครับ

เรื่องการสร้างทีมงาน เรื่อง HRD เรื่องการสร้างสายใยสัมพันธ์ที่จะช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) บางทีก็ประเมินเป็นตัวเงินได้ลำบากครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
   ในความเห็นส่วนตัวแล้ว เท่าที่สัมผัสกับท่านอาจารย์วิบูลย์มา ท่านและทีมงานทำงานกันหนักมาก ถ้าการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ ผู้ไปทำงานหลักและผู้สังเกตการณ์ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเกิดการประสานงานที่ดีระหว่างกันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปแล้วครับ (ไม่ต้องทั้งหมดทุกคนหรอกครับแค่ครึ่งเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าที่ลงทุนแล้ว)