ปาฎิหารย์กับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้


miracle of buddha

 

Tank: So what do you need? Besides a miracle.
Neo: Guns. Lots of guns.

เรื่องราวของปาฎิหารย์และการแสดงฤทธิ์ต่างๆในศาสนาพุทธนั้น มีมากมาย คงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเพียงคนเดียวจะประกาศศาสนาและเผยแพร่ศาสนจักรได้กว้างใหญ่ไพศาล หากไม่มีสิ่งนี้และเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธสามารถยืนหยัดได้  เป็นพลังศรัทธาที่ไม่ต้องบังคับโดยใช้กลวิธีหรือconvertใครให้มาเชื่อเพราะเป็นการเชื่อเหนือศรัทธา  

แต่นั่นก็ยังไม่ใช่สาระสำคัญของศาสนาพุทธ เพราะเป็นศักยภาพที่จิตของมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึง คนในศาสนาอื่นก็สามารถมีและเข้าถึงได้เช่นกัน หากมีความเพียรในการฝึกฝนหรือได้รับการสั่งสมมา เช่นเรื่องของพลังจิตเป็นต้น เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเพียงส่วนย่อยส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธเท่านั้น เพราะอิทธิฤทธิ์และปาฎิหารย์หากไม่มีสัมมาทิฐิแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลุ่มหลงเช่นเดียวกันกับกรณีกระแสจตุคามและเกิดความหลงผิดได้โดยง่าย

miracle media ในสมัยพุทธกาล

นางอภิรูปนันทา ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเขมกะศากยะ จัดว่าเป็นหญิงรูปงามที่สุดในสมัยนั้น และพระนางทรงภาคภูมิหลงใหลในความงามของพระนางยิ่งนัก แต่ด้วยบุญบารมีที่เคยได้สร้างสมอบรมมาแล้วเป็นอันมากในอดิตชาติ เป็นเหตุให้พระนางได้สดับพระธรรมของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ ซึ่งได้ทรงเทศน์กายคตานุสสติกรรมฐานควบคู่ไปกับมรณัสสติกรรมฐาน แล้วทรงเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามยิ่งกว่าพระนางให้ปรากฎขึ้น ให้พระนางได้มองเห็น แล้วบันดาลให้รูปเนรมิตนั้น ค่อยๆเจริญวัย แก่แล้วชราโทรมๆลงจนตายไปในที่สุด แล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปต่อหน้า พระนางก็น้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายของพระนาง จนเห็นว่าร่างกายของพระนางนั้นหาได้งามจริงไม่ ทั้งเป็นอนิจจังและอนัตตา หาสาระแก่นสารที่พึ่งถาวรอันใดมิได้เลย จนพระนางได้บรรลุอรหันต์ในขณะนั้นเอง 

การที่พระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดนางอภิรูปนันทาที่หลงว่าตัวเองรูปงาม และเนรมิตรูปจำแลงมาให้เห็นจนนางได้บรรลุธรรมนั้น การเนรมิตรูปจำแลงในที่นี้ เปรียบได้กับสื่อวีดีทัศน์หรือ Media ในปัจจุบัน

miracle media ในปัจจุบัน

ปัจจุบันสื่อ ที่เปรียบได้กับ ฤทธิ์ที่มีผลต่อทัศนคติ ค่านิยม กระบวนคิดของผู้คน กำลังตกอยู่ในมือมาร เราปล่อยให้สื่อ(ฤทธิ์)ฝ่ายชั่วส่งสารไปยังมวลชน ครอบงำจิตใจและมอมเมาผู้คน ทั้งสื่อรุนแรง,สื่อยั่วยุทางเพศ,โฆษณาหลอกลวงให้นิยมบริโภค,เพลงรักๆใคร่ๆที่ทำให้หลง รวมถึงข่าวความรุนแรงต่างๆที่เกิดจากพฤติกรรมหมาปัญญายุง เราปล่อยให้มารกำลังแสดงฤทธ์ได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการขับเคลื่อนของอำนาจเงิน จนกระทั่งถึงขั้นสื่อเลวๆออกฟรี สื่อดีๆเสียสตางค์  เรากำลังโฆษณาชวนเชื่อให้กับผู้ก่อการร้าย และกระจายสื่อเลวๆโดยไม่รู้ตัว

miracle media กับความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้       

นี่ไม่ใช่สงคราม เราจึงมิอาจชนะด้วยกำลังทหาร เป็นสงครามสื่อ สงครามทัศนคติ สงครามความเชื่อ และสงครามแย่งมวลชน หนทางชนะของเราก็คือเราต้องใช้สื่อ(ฤทธิ์)ในยุคmillenniumให้เป็น ให้ฝ่ายดีได้แสดงฤทธิ์บ้าง ทำไมเราไม่ช่วยกันสื่อและส่งสารสิ่งที่ดีๆ ที่มีอยู่เพื่อต่อลมหายใจของความดีงามที่อ่อนล้าลงทุกที มิเช่นนั้นเราก็จะตกเป็นทาสของสื่อเลวๆที่มีฤทธิ์ควบคุมจิตใจผู้คน เป็นผู้หลับที่ไม่มีวันตื่นเช่นเดียวกับ new world order

ยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้สื่อ เพื่อจะแสดงฤทธิ์อย่างมีสัมมาทิฐิอีกหรือ?

what is new world order

.

  

หมายเลขบันทึก: 108262เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2007 12:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 เมษายน 2012 23:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

at One Dollar ,ั้ำthe word are "IN GOD WE TRUST" & Alot of 13 number

you TRUST ?

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี