เนื่องจากว่า

ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลวันสุนทรภู่ ผมก็เลยขอร้องให้คุณพ่อของผมช่วยแต่งกลอนลงบล็อก ให้ชาวเรา ได้ร่วมรำลึกถึงบรมครูผู้เปรียบดั่งอัจฉริยบุคคลของประเทศไทยเราครับผม เชิญทัศนา...

  • สุนทรภู่ครูกวีศรีอักษร                        เขียนคำกลอนสอนไว้ในสยาม

  • บรรจงเรียงรายร้อยชดช้อยงาม             ทั่วเขตคามนามท่านนั้นเลื่องลือ

  • วางแบบอย่างโครงร่างช่างเหมาะสม       เฝ้าชื่นชมสมส่วนล้วนเชื่อถือ

  • สัมผัสนอกสัมผัสในได้ระบือ                 ยังฝากชื่อกลอนไว้ให้นิวรณ์

  • การใช้คำล้ำเลิศทั่วแหล่งหล้า                สรรหามามีอยู่หมู่อักษร

  • ราชาศัพท์จับมาวางอย่างนักกลอน         พร้อมคำสอนสอดแทรกแยกมาเรียง

  • แต่งคำกลอนสอนลิขิตคิดนิราศ            พร้อมประกาศวาดไว้ได้หลายเสียง

  • ทั้งสูงต่ำคำซ้อนช้อนมาเรียง                 อย่างพร้อมเพรียงเพื่อรักษ์อักษรา

  • ยี่สิบหกมิถุนามาอีกหน                       ไทยทุกคนคิดถึงคนึงหา

  • สุนทรภู่ครูกวีมีเมตตา                         ขอวันทาครูไว้ไม่รู้ลืม

ประเสริฐ จงจอหอ (พ่อผมเองคร๊าบ)

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐