เกี่ยวกับ HPH ไหมคะ

ไม่น่าจะเกี่ยวกันได้เล๊ย...หรือเปล่า??


จากการประชุม สามประสาน (ที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำรวจ วิทยากร) เมื่อวันที่  3-4 พฤศจิกายน 2548 ณ.โรงแรม The Tide Resort ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำรวจ และวิทยากรของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) จำนวนประมาณ 200 ท่าน

          ในการประชุมนี้ได้มีการทำ work shop และเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง มีการประชุมใน section หนึ่งเป็นการทำ work shop ในเรื่องการบูรณาการระหว่าง HA และ HPH โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนึกถึงประเด็นที่ไม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ปรึกษาท่านหนึ่งได้เล่ากรณีศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  ผู้ป่วยรายหนึ่งหลังได้รับการผ่าตัด V V Fistula แพทย์เจ้าของไข้สั่งให้ NPO(งดน้ำ อาหารและยาทางปากทุกชนิด) โดยเขียนคำสั่งการรักษาไว้ แต่เมื่อตกเวลากลางคืนผู้ป่วยปวดแผล พยาบาลรายงานแพทย์เวรให้ Paracetamal รับประทาน รุ่งเช้าแพทย์เจ้าของไข้ได้ตรวจเยี่ยม และถามผู้ป่วยว่าเมื่อคืนปวดแผลหรือไม่? ผู้ป่วยบอกว่า ได้รับประทานยาแก้ปวดไป 2 เม็ด จากกรณีนี้จะเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างไร ? ที่ประชุมได้นำเสนอว่า ประเด็นนี้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพได้ ในเรื่องของการ “ Empowerment” ผู้ป่วยและญาติ โดยมีการให้ข้อมูลทั้งผู้ป่วยและญาติ ถึงวิธีการปฏิบัติตน ข้อห้าม แผนการรักษาของแพทย์อย่างเข้าใจ ซึ่งมีค่ามากกว่าการเขียนคำสั่งการรักษาอย่างเดียว และหากเป็นเรื่องกระบวนการพัฒนาคุณภาพ HA คงจะต้องมีการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า และมาตรฐานบทที่ 16 เกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้รับบริการ และคงต้องมองในมุมของความเสี่ยงทางคลินิกเพิ่มเติม เห็นไหมว่า หากคิดว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยว คิดว่าเกี่ยวก็เกี่ยวได้ทุกเรื่อง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

นี่คือเรื่องเล่าที่ดีครับ    ขอชื่นชม

วิจารณ์ พานิช