ผู้ว่าราชการจังหวัดป้ายแดง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
TACIT KNOWLEDGE:Critical success factor

ผู้ว่าราชการจังหวัดป้ายแดง

 จากการที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ร่วมขบวนกับทีมงานจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน เข้าเยี่ยมเพื่อ "ลปรร" กับทีมงานจังหวัดสกลนคร เช้าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ท่านปรีชา กมลบุตร ฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้บอกพวกเราว่า "เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดป้ายแดง" หมายถึงท่านได้รับแต่งตั้ง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประเด็นที่ท่านเล่าประสบการณ์จากการที่ท่านได้มีประสบการณ์เป็น "รองผู้ว่าราชการจังหวัดถึง ๖ ปี" สิ่งสำคัญที่ทำให้หน้าที่การงาน หรือ การทำงานประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น "ประชาชน" "นักการเมือง" และ "ทีมงาน (ผู้บริหารระดับกลาง)" คือ

 "การประสานงานที่ดี และ การมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี ใช้กาวตราช้าง เชื่อมประสานงาน ทุกๆฝ่ายจะทำให้ ภาระกิจต่างๆที่มีหลากหลาย และ มากมายในพื้นที่สำเร็จ โดยที่ ทำงานเพียง ๕ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือทีมงาน( ผู้บริหารระดับกลาง )จะเป็นผู้กลั่นกรอง นำเสนอโดยมีการประมวลความเห็นมาอย่างเป็นระบบ" และ ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญ ที่ต้องดูแล เสริมแรง พัฒนาอย่างเป็นระบบ

 น่าสนใจครับเป็น Tacit Knowledge ที่เรียกว่า Critical success factor ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ และ ให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)