พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดหมายถึง...


“การบูรณาการทั้งจังหวัด”

จากบันทึกที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในงานการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความเป็นชุมชนอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและประสานการทำงานของจังหวัดตามแนวทาง การบูรณาการทั้งจังหวัด โดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชม ทองสงค์ เป็นแกนหลักสำคัญของการพัฒนา วันนี้จะมานำเสนอว่า แนวทางการบูรณาการทั้งจังหวัดตามที่ท่านผู้ว่าฯไดห้กล่าวถึงนั้นหมายถึงอะไร

การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด (จากเอกสาร "สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)หมายถึง ต้องทำให้ทุกจังหวัดสามารถ

1.จัดการช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง

2.สร้างเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่

3.อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

4.อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ

5.ส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างถูกต้อง

6.ดูแลความปลอดภัย ความยุติธรรมชุมชน และแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

7.สร้างเสริมสุขภาพและสร้างสรรค์ระบบสุขภาพชุมชน

8.จัดการศึกษา การวิจัย และการจัดการความรู้ของชุมชนท้องถิ่น

9.พัฒนานโยบายที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10.พัฒนาการอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด

ซึ่งการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดก็เป็น 1 ใน 5 ข้อของการส่งเสริมยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยยุทธศาสตร์นี้จะส่งเสริมให้มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กรและในทุกเรื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งประเทศ เพราะประชาธิปไตย ความเป็นธรรมทางสังคมและความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าปราศจากสังคมเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็งจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนายุทธศาสตร์สังคม

ทั้งนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะส่งเสริมความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรทางศาสนา องค์กรสุขภาพต่างๆ สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยต่อหนึ่งจังหวัด ซึ่งนั่นหมายถึง การทำให้แต่ละจังหวัดมีอย่างน้อยหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ โดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่

หมายเลขบันทึก: 103587เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2007 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขอบคุณนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี