กลศาสตร์ควอนตัม แบบ เล่าสู่กันฟัง (๒)

  ติดต่อ

ข้อความในบล็อก เป็นความคิดเห็น ควรพิจารณาให้รอบคอบขณะอ่าน


ความสำคัญของสัญลักษณ์ในการสื่อสาร

 

สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมาย ที่ทำให้ข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งถูกกำหนดขึ้นในอดีต ถูกระลึกถึงได้

โดยทั่วไป สัญลักษณ์ มักจะมีรูปแบบ ที่ซับซ้อนน้อยกว่า ข้อมูลที่ถูกระลึกถึงได้นั้น

เมื่อใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร ถ้า ผู้รับสาร สามารถระลึกถึงข้อมูลชุดเดียวกันกับ ผู้ส่งสาร ได้ ก็จะทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ส่งสาร อาจตกลงกับ ผู้รับสาร ให้ใช้สัญลักษณ์ * เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรือง

ดังนั้น สัญลักษณ์จึงมีความสำคัญในการสื่อสารมาก

นอกจากนี้สัญลักษณ์ยังสามารถช่วยการพัฒนาความคิดของมนุษย์ได้ 

ตัวอย่างเช่น การนำสัญลักษณ์หลายๆ สัญลักษณ์มาใช้ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดข้อมูลที่มีความหมายซับซ้อนมากๆ


ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการใช้สัญลักษณ์ คือ

การใช้ตัวเลข เพื่อสื่อถึง จำนวนของสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน

เช่น เราอาจใช้

๑* เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรืองหนึ่งต้น

๒* เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรืองสองต้น

อนึ่ง สัญลักษณ์อาจมีข้อเสีย เช่น ผู้รับสาร มีความเห็นผิดว่าตนได้รับรู้ข้อมูลเดียวกับ ผู้ส่งสาร เป็นต้น

 


 

ครับเกริ่นมาตั้งหลายบรรทัด แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์ ๒ อย่างคือ

๑. เพื่อจะนำเสนอการอธิบายกลศาสตร์ควอนตัมด้วยสัญลักษณ์

๒. เพื่อจะนำไปสู่ การแนะนำการใช้ ซอฟต์แวร์ TeX/LaTeX เพื่อผลิตเอกสารที่ใช้สัญลักษณ์จำนวนมากครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramisc

หมายเลขบันทึก: 1021, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-07 15:01:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)