กลศาสตร์ควอนตัม แบบ เล่าสู่กันฟัง (๒)

ข้อความในบล็อก เป็นความคิดเห็น ควรพิจารณาให้รอบคอบขณะอ่าน


ความสำคัญของสัญลักษณ์ในการสื่อสาร

 

สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมาย ที่ทำให้ข้อมูลชุดหนึ่งซึ่งถูกกำหนดขึ้นในอดีต ถูกระลึกถึงได้

โดยทั่วไป สัญลักษณ์ มักจะมีรูปแบบ ที่ซับซ้อนน้อยกว่า ข้อมูลที่ถูกระลึกถึงได้นั้น

เมื่อใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสาร ถ้า ผู้รับสาร สามารถระลึกถึงข้อมูลชุดเดียวกันกับ ผู้ส่งสาร ได้ ก็จะทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ส่งสาร อาจตกลงกับ ผู้รับสาร ให้ใช้สัญลักษณ์ * เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรือง

ดังนั้น สัญลักษณ์จึงมีความสำคัญในการสื่อสารมาก

นอกจากนี้สัญลักษณ์ยังสามารถช่วยการพัฒนาความคิดของมนุษย์ได้ 

ตัวอย่างเช่น การนำสัญลักษณ์หลายๆ สัญลักษณ์มาใช้ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดข้อมูลที่มีความหมายซับซ้อนมากๆ


ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการใช้สัญลักษณ์ คือ

การใช้ตัวเลข เพื่อสื่อถึง จำนวนของสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน

เช่น เราอาจใช้

๑* เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรืองหนึ่งต้น

๒* เพื่อสื่อถึง ดอกดาวเรืองสองต้น

อนึ่ง สัญลักษณ์อาจมีข้อเสีย เช่น ผู้รับสาร มีความเห็นผิดว่าตนได้รับรู้ข้อมูลเดียวกับ ผู้ส่งสาร เป็นต้น

 


 

ครับเกริ่นมาตั้งหลายบรรทัด แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์ ๒ อย่างคือ

๑. เพื่อจะนำเสนอการอธิบายกลศาสตร์ควอนตัมด้วยสัญลักษณ์

๒. เพื่อจะนำไปสู่ การแนะนำการใช้ ซอฟต์แวร์ TeX/LaTeX เพื่อผลิตเอกสารที่ใช้สัญลักษณ์จำนวนมากครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (0)