ตอนนี้กระผมได้ทำโปรเจคเกี่ยวกับ(km) และได้มอบหมายงานให้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ blog ตอนนี้กระผมมีปัญหาไม่เข้าใจว่า blog คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดการความรู้

        ผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจ เพราะว่า บางคนเขียนเหมือนการตั้งกระทู้ แต่ที่ผมเข้าใจว่า(Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจ

           ผมมีคำถามที่อยากทราบดังนี้  1. การแลกเปลี่ยนความรู้ทางชุมชน แตกต่าง   กับการตั้งกระทู้อย่างไร   2. google ถือว่าเป็น (km)ชนิดหนึ่งหรือไม่

3.อยากทราบว่า www.gotoknow.org แตกต่างกับ www.blogger.com อย่างไร ดูแล้วก็เป็นการแลก   เปลี่ยนความรู้เหมือนกันแต่ gotoknow จะเข้าใจง่ายกว่าเพราะเป็นภาษาไทย ส่วน  blogger จะมีความเข้าใจยากในการที่จะสร้างblog ขึ้นมา แต่มีความโดดเด่นตรงที่สามารถ เลือก template ได้หลายรูปแบบ