อยากรู้ว่า blog กับ knowledge management สัมพันธ์กันอย่างไร

        ตอนนี้กระผมได้ทำโปรเจคเกี่ยวกับ(km) และได้มอบหมายงานให้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ blog ตอนนี้กระผมมีปัญหาไม่เข้าใจว่า blog คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับการจัดการความรู้

        ผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจ เพราะว่า บางคนเขียนเหมือนการตั้งกระทู้ แต่ที่ผมเข้าใจว่า(Weblog) เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ (Blogger) สนใจ

           ผมมีคำถามที่อยากทราบดังนี้  1. การแลกเปลี่ยนความรู้ทางชุมชน แตกต่าง   กับการตั้งกระทู้อย่างไร   2. google ถือว่าเป็น (km)ชนิดหนึ่งหรือไม่

3.อยากทราบว่า www.gotoknow.org แตกต่างกับ www.blogger.com อย่างไร ดูแล้วก็เป็นการแลก   เปลี่ยนความรู้เหมือนกันแต่ gotoknow จะเข้าใจง่ายกว่าเพราะเป็นภาษาไทย ส่วน  blogger จะมีความเข้าใจยากในการที่จะสร้างblog ขึ้นมา แต่มีความโดดเด่นตรงที่สามารถ เลือก template ได้หลายรูปแบบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอยากรู้เรื่อง blogความเห็น (2)

ประยูร กิติวงศ์
IP: xxx.172.200.210
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบรุ่นที่ 1 มีความสนใจเกี่ยวกับ blog เหมือนกัน เคยได้รับฟังการบรรยายจากคุณธวัช  หมัดเต๊ะ ที่สภาการศึกษาฯ แต่ก็ไม่ชัดเจน คุณหนุ่ยลองเข้าbiog ของ อ.วิจารณ์ดู ที่นั่นจะมีเบอร์โทรของคุณธวัชอยู่ อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

ธวัชชัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่า blog ไม่ใช่ webboard เพราะดูจากการสร้าง blog และการเขียนของคุณ คุณดูเหมือนจะเข้าใจว่า blog เป็น webboard

ต่อจากนั้นคุณโสธรต้องอ่าน blog อื่นๆ ใน site นี้ก่อนโดยเฉพาะของ อาจารย์หมอวิจารณ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่า blog สัมพันธ์กับ KM อย่างไร