ความเห็น 741

อยากรู้ว่า blog กับ knowledge management สัมพันธ์กันอย่างไร

ประยูร กิติวงศ์
IP: xxx.172.200.210
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบรุ่นที่ 1 มีความสนใจเกี่ยวกับ blog เหมือนกัน เคยได้รับฟังการบรรยายจากคุณธวัช  หมัดเต๊ะ ที่สภาการศึกษาฯ แต่ก็ไม่ชัดเจน คุณหนุ่ยลองเข้าbiog ของ อ.วิจารณ์ดู ที่นั่นจะมีเบอร์โทรของคุณธวัชอยู่ อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ