วิธีการเข้าถึง Knowledge sharing

หนทางปรับทัศนคติคือหนทางสู่ความสำเร็จ

Knowledge sharing หรือ การแบ่งปันความรู้ ผมว่าถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ การจัดการความรู้คงจะไม่ประสบผลสำเร็จแน่เลย.....ในที่ทำงานผม ! ผมคิดว่า พฤติกรรมภายในองค์กรมีบทบาทมากกับการแบ่งปันความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้าน วัฒนธรรม, การทำงานและวิธีปฏิบัติตัว

ผมว่า"การปลูกฝังค่านิยมในการเผยแพร่ความรู้" น่าจะเป็นประเด็นที่จะหยิบยกมาคุยกันนะ ..โดยเฉพาะในสังคมบ้านเรารวมถึงแม้แต่ในที่ทำงานผม

อุปสรรคสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่อง  ทัศนคติในด้านลบของบุคคลที่จะทำลายบรรยากาศของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน กล่าวคือ บางคนอาจจะคิดว่าต้องเก็บความรู้หรือข้อมูลที่มีไว้กับตัว โดยมองว่าความรู้เป็นตัวชี้วัดความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ยิ่งใครมีความรู้มาก จะยิ่งมีอำนาจมากกว่าจึงไม่เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน อาการแบบนี้....คนไทยมีมาก (บางทีเรามักเรียกว่า Dog หวงก้าง!....... ตายจริงขอโทษด้วยที่ไม่สุภาพ)

ผมว่าเรายังพอมีทางแก้นะลองคิดไปพร้อมๆกันนะ... ขั้นแรกองค์กรรวมถึงหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ก่อน จากนั้นจึงนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งไม่ใช่เอาแต่Technologyมาแต่คนในองค์กรไม่เข้าใจแก่นแท้ของ KM เลย ลองกลับไปที่ทำงานแล้วลองถามโต๊ะข้างๆดูซิครับในที่ทำงานว่า KM คือ อะไร ? รับรองได้ท่านจะได้ ความหมายของ KM อีก ร้อยแปดพันเก้า!....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managementความเห็น (0)