สัมผัสหนาวได้ที่ จ.เลย หนาวมากๆๆ  อุณหภูมิลดลงเร็วมาก ที่อ.ภูกระดึง 6 องศา  อ.ภูเรือ 0 องศา  อ.ด่านซ้าย 4 องศา  ใครที่ยังไม่เคยเจอน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งเชิญแวะมาชมได้ที่ จ.เลย