มารู้จักกับคลินิกเบาหวานรพ.พยุหะคีรี

คลินิกเบาหวานรพ.พยุหะคีรี
มารู้จักกับคลินิกเบาหวานรพ.พยุหะคีรีกัน...เถอะ ก่อนอื่น คงพาท่านมารู้จักกับ รพ.พยุหะคีรี กันก่อน รพ.พยุหะคีรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รพ.หนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชีย ถ้าท่านจะเดินทางเข้าสู่ภาคเหนือ คงต้องผ่านรพ.ของเรา เชิญแวะทักทายนะคะ รพ.พยุหะคีรี ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีเจ้าหน้าที่ ทั้งสิ้น จำนวน 125 คน ประกอบด้วยแพทย์ 5 คน เภสัชกร จำนวน 3 คน ทันตแพทย์ 3 คน พยาบาล ทั้งหมด จำนวน 46 คน มีสถานีอนามัยเครือข่าย จำนวน 13 แห่ง ประชากรทั้งอำเภอจำนวน 66,941 คน ( ข้อมูลประชากรกลางปี 2548) คลินิกเบาหวานของเรา ให้บริการทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ ผู้ป่วยเบาหวานทั้งอำเภอ มีจำนวน 729 คน ( ทะเบียนผู้รับบริการ 2548) ให้บริการรวมกับผู้ป่วยที่มาตรวจโรคทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการเฉลี่ย วันละ 70-80 คน ขั้นตอนการให้บริการมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้รับบริการมากที่สุด ปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ การยื่นบัตร แต่เดิมนั้น ผู้ป่วยต้องมาจองคิวกันตั้งแต่ ตี 3 ตี 4 ในปัจจุบันเราพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรขึ้นมาเจาะเลือด 06.30น. ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาแย่งกันจองคิว เพราะไม่แตกต่างกัน หลังจากเจาะเลือดแล้ว จะมีข้าวต้มเลี้ยงฟรี หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ บางครั้งเป็นตัวแทนผู้ป่วยเองมานำออกกำลังกาย ประมาณ 10-15 นาที เพื่อเป็นตัวอย่าง และให้ความรู้สั้นๆถึงประโยชน์การออกกำลังกาย การออกกกำลังกายส่วนใหญ่จะใช้ รำไม้พลองป้าบุญมี บางครั้งจะเป็นการสอนบริหารเท้า และเรียกชื่อ วัดความดันโลหิตซักถามอาการ และ คัดกลุ่มที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า 180 มก.% มาทำกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ และตรวจรับยากลับบ้าน ในการคัดกรองถ้าพบปัญหาเช่น เรื่องยาจะส่งเข้ารับคำปรึกษากับเภสัชกร ถ้ามีปัญหาด้านสุขภาพจิต ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ส่งพบงานสุขภาพจิต โดยทั่วๆไป จะนัดผู้ป่วยเบาหวานรับยาทุก 1 เดือนนอกจากบางรายที่จำเป็นและผลน้ำตาลคงที่ จะอนุโลมมารับยา 2 เดือน / ครั้งได้ กรณีเยี่ยมบ้าน จะส่งเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายที่นอนโรงพยาบาล มีการประเมินความรู้ การดูแล การปฏิบัติตัว เยี่ยมบ้านโดยทีมเยี่ยมบ้านทั่วไป รายละเอียดในแต่ละกิจกรรม จะนำมาเล่าต่อไปครั้งหน้า ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยุหะคีรีความเห็น (0)