กระแสข่าวในจังหวัดอุบล


อบรมวิทยากรกระบวนการ

ภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อบรมวิทยากรกระบวนการ หรือครู ก. เพื่อแก้ปัญหาในชุมชน

                 นายวิทยา  บุญฉวี  ผู้ประสานงานสื่อสารสาธารณะพัฒนาประชาสังคม โครงการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ  จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการระดับตำบล หรือ ครู ก. เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง หรือแผนแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาในชุมชน โดยประชาชนเจ้าของปัญหาเป็นผู้ที่มีบทบาทในการค้นหาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขตามหลักอริยสัจ 4 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการระดับตำบล หรือ ครู ก. ในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่  28 ถึง 30 พฤษภาคาม  2550    ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  แกนนำองค์กรชุมชน อาสาสมัคร ปราชญ์ชุมชน  กำนัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จาก 75 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 300 คนเข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจะมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  และการฉายภาพยนตร์ เพื่อให้เห็นถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคี

http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&directory=2005&contents=6962

คำสำคัญ (Tags): #แผนชีวิตชุมชน
หมายเลขบันทึก: 101492เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2007 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
  • เข้ามาเยี่ยมชม ... กิจกรรมดีดี ของเมืองอุบลฯ ค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี