มีสุภาษิตมาฝากจากคุณ Josef Essberger แห่ง http://EnglishClub.com

เห็นว่าน่าสนุกดีเลยนำมาฝากค่ะ เค้ามีคำแปลศัพท์ไว้ให้แล้วด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามหาสุภาษิตไทยที่เทียบเคียงได้มาเติมให้ด้วย มัวแต่อ่านหนังสืออื่นๆไม่ได้จับพจนานุกรมมานานแล้ว จะได้หาเรื่องไปอ่านเสียบ้างค่ะ ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย...

1. "Don't cross your bridges before you come to them."
Don't worry about problems before they arrive.
อย่าตีตนไปก่อนไข้

2. "Soon learnt, soon forgotten."
Something that is easy to learn is easy to forget.

3. "Even a worm will turn."
Everybody will revolt if driven too far.
          * worm (noun) = small thin animal with soft body and no legs
          * turn (verb) = revolt, fight back

4. "It was the last straw that broke the camel's back."
There is a limit to everything.
          * straw (noun) = dried stalk of grain (like grass)
          * camel (noun) = large long-necked animal in the desert


5. "The way to a man's heart is through his stomach."
Many women have won a man's love by cooking good meals.
           * way (noun) = path; route
เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนวันตาย

6. "Where there's a will there's a way."
If we are determined to do something, we can do it.
          * will (noun) = strong determination, desire.
          * way (noun) = path, method
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

7. "The best advice is found on the pillow."
We may find the answer to a problem after sleeping.
          * advice (noun) = recommendation as to what to do
          * pillow (noun) = cushion to rest your head on sleeping

 ชิ้นสุดท้ายนี่ทำให้ขำถ้าแปลตรงๆตัวไม่เอาความหมายที่เขาอธิบาย เพราะกำลังจะไปนอนและคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองคงไม่มีทางพิสูจน์ได้ เพราะก่อนหลับก็อ่านหนังสือ พอหัวแตะหมอนจริงๆเมื่อไหร่ก็คือหลับแน่นอนและมักจะไม่ฝัน ไม่มีบุญพอจะ get the best advice from the pillow เลยค่ะ 

ปรากฎว่าได้อ่านพจนานุกรมเล่นจริงๆค่ะ แต่หาที่เทียบเคียงได้กับทั้ง 7 สุภาษิตนี้ยากจังค่ะ ได้มาแค่ๆ ไม่กี่ชิ้นเองค่ะ ใครนึกได้ช่วยกรุณาด้วยนะคะ