อนุทิน 97221 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖๒. วิธีคิด'ไม่มีขยะ' : Zero-Waste Paradigm

เสาร์-อาทิตย์ ๑๗-๑๘ กันยายนไปจัดเวทีให้กับคณาจารย์แพทย์กับทีมพยาบาลประมาณ ๗๐ คนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริรราช ที่อิมพิเรียลหัวหินบีชรีสอร์ต มุ่งสร้างความผูกพันตนเองกับองค์กรและอุดมคติการทำงานด้วยการมีภาพสะท้อนความเป็นองค์กรอยู่ในชีวิตด้านในของคนทำงาน เช่น ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ต่อส่วนรวมขององค์กรที่มาจากแต่ละคน เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ความเป็นองค์กรในแนวคิดวิถีชุมชน จากนั้น ให้พูดคุยตามสบาย ในช่วงการคุยกันตามสบายนั้น ผู้ร่วมประชุมท่านหนึ่งสะท้อนคิดถึงความบันดาลใจที่จะกลับไปทำโครงการขยะด้วยแนวคิด Zero-Waste ในภาควิชา ทั้งเพื่อเป็นวัฒนธรรมคุณภาพองค์กรและเป็นตัวอย่างให้กับสังคม ถึงแม้นำเสนอสั้นๆ แต่การคุยกันในเวที ก็ให้วิธีคิดเพื่อเรียนรู้จากโครงการจัดการขยะเพื่อสร้างวิธีคิดที่ลึกซึ้ง การมีหรือไม่มีขยะอยู่ที่วิธีคิดและวิธีจัดการของมนุษย์ คล้ายกับวิธีคิดเชิงบวก http://www.gotoknow.org/blog/wiratkmsr-art/379917

เขียน 19 Sep 2011 @ 08:26 () แก้ไข 19 Sep 2011 @ 16:27, ()


ความเห็น (0)