อนุทิน 96136 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๕๕. เมื่อมองเป็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคม

  • ๒๕๕๔ ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตรใช้เวลา ๑๐๐ กว่าวันในการเข้าสู่วงการเมืองและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
  • เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
  • เป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนที่สองที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยคนแรกคือฯพณฯนายชวน หลีกภัย
  • เป็นนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในภูมิภาค โดยจบปริญญาโทรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯพณฯนายชวน หลีกภัยนั้นจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯและโรงเรียนช่างศิลป์ เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในท้องถิ่นภูมิภาคตามแนวคิดรัฐบาลฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ แต่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองและสาขารัฐศาสตร์แห่งแรกที่มีส่วนสร้างผู้นำประเทศในยุคประชาธิปไตย
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)