อนุทิน 91057 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓๑. Update วิชาการ-Refresh ความคิด : บรรยายนักศึกษาศิลปากรและเสวนาการวิจัยที่ สวน.ของกองทุน สสส.

เมื่อเสาร์ ๒๕ มิถุนา.ที่ผ่านมาผมมีรายการที่ได้ความสุขให้ตนเองไปด้วย  ๒ รายการ ครึ่งเช้าได้จากไปบรรยายให้กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอกสาขาการศึกษากับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งปรกติเมื่อไปบรรยายให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ผมก็จะเตรียมเรื่องราวและสื่อเฉพาะเรื่องเยอะแยะ แต่คราวนี้ใช้วิธีรวบรวมเอาสื่อและสิ่งต่างๆเผื่อไว้ใช้เมื่อประเด็นอภิปรายกับนักศึกษาเหวี่ยงไปเรื่องไหนก็เพียงดึงออกมาใช้ทั้งจากสื่อพาวเวอร์พ๊อยต์และเว็บที่ตนเองทำไว้แล้ว จากนั้นก็ใช้วิธีนั่งเขียนบันทึกเพื่อทบทวนเนื้อหาต่างๆไปในตัวแบบสบายๆและได้บันทึกไปด้วย ๑ เรื่อง พอไปสอนก็กลายเป็นได้เห็นบรรยากาศเสวนาทางวิชาการของนักศึกษาที่พอใช้ได้เกินคาด และภาคบ่ายก็ไปเสวนากลุ่มนักวิจัยที่ สสส. มี ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร จาก คณะสังคมฯมช. ดร.อรทัย อาจอ่ำ และผม นำเสวนา คุณสมบัติ เหสกุล นักวิชาการของ สสส.ดำเนินรายการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยแบบ PAR ซึ่งเป็นเวทีเล็กๆที่ให้พลังปัญญาและมีพลังวิชาการดีมาก

เขียน 27 Jun 2011 @ 00:16 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:42, ()


ความเห็น (0)