อนุทิน 88854 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๐๕. ความคับแคบและพื้นฐานความรุนแรงที่ก้าวเข้าสู่ปริมณฑลความเป็นสากล

๔-๕ ปีมานี้ ได้มีโอกาสพบกับครอบครัวของพ่อแม่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และชาวต่างประเทศที่ชอบประเทศไทยและอยากใช้ชีวิตทำการงานอยู่ในไทย พร้อมกับกระแสการพัฒนาการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้เป็นนาชาติและมีความเป็นสากล สถานศึกษาหลายแห่งลงทุนด้านนี้มากขึ้น รวมทั้งครอบครัวพ่อแม่และเด็กๆก็ขวนขวายให้กับตนเอง และหลายครั้งก็ได้พบว่าสถานศึกษาและครอบครัวพ่อแม่ตัดสินใจเลิกจ้างครูภาษาต่างประเทศจากกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เปลี่ยนไปจ้างครูจากอเมริกาและยุโรป แม้ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่า เพื่อได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษามากกว่าและทำให้องค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงานกำกับดูแลออกมาดีกว่า วิธีคิดนี้ไปไม่ถึงเจตนารมย์การเรียนภาษา มองข้ามสิ่งสำคัญมากไปอย่างหนึ่งว่า นี่เป็นการเรียนภาษาที่กลับเป็นเครื่องขยายการดูถูกตนเอง ไม่เพิ่มพูนโลกทัศน์และจิตใจให้กว้างขวาง แต่กลับขยายผลความสำนึกอันคับแคบไปสู่สากล พาตนเองไปขึ้นต่อสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองอย่างง่ายดายโดยไม่ได้ตั้งใจ 

เขียน 15 May 2011 @ 10:11 () แก้ไข 15 May 2011 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)