อนุทิน 88778 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๐๒.คารวะและน้อมรำลึกถึงท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร อ้วนอ่อน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

เพื่อนและชาวมหิดลได้แจ้งให้ทราบว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร อ้วนอ่อน อดีตคณบดีก่อตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ป่วยเป็นมะเร็งมาระยะหนึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้ว ในยุคที่ท่านเป็นคณบดีนั้น ผมและกลุ่มทำกิจกรรมประชาคมสุขภาพ ชมรมชีวเกษม และเครือข่ายวิจัยประชาคมพุทธมณฑล ได้ขออาศัยใต้ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์กับเครือข่ายชุมชนอยู่หลายปี ท่านไม่เพียงอนุญาต แต่ได้มอบหมายให้คนคอยดูแลส่งเสริมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกห้องน้ำ ไฟฟ้า ตลอดจนการใช้สอยพื้นที่ใต้ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ทำให้เครือข่ายงานวิจัยชุมชนและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของคนมหิดลกลุ่มหนึ่ง สามารถดำเนินการและมีพัฒนาการมาอย่างสืบเนื่องเป็น ๑๐ ปี ผมขอคารวะและขอรำลึกถึงท่านด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)