อนุทิน 87640 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๙๖.บทบาทภาคธุรกิจและการศึกษาต่อสังคมกำลังเปลี่ยนไป

ที่สิงคโปร์ กลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลที่สุดได้ทำธุรกิจการศึกษาด้วย ค่าเล่าเรียนสูงแต่ได้เลือกเรียนเจาะจงและจบแล้วสามารถทำงานได้ในเครือข่ายกิจการของธุรกิจในเครือทั่วโลก สาขาวิชาหลายอย่างเป็นงานบ้านและการบริการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เมื่ออยู่ที่บ้านเด็กๆกลับมักจะไม่ทำให้พ่อแม่ ในไทย กลุ่มธุรกิจการศึกษากำลังขยายตัว และส่วนหนึ่งดำเนินการโดยกลุ่มธุรกิจที่มีเครือข่ายครอบคลุมกิจกรรมเศรษฐกิจสังคม มีสาขาทั่วประเทศและทั่วโลก นอกจากกำลังบอกว่าภาคธุรกิจมุ่งใช้ต้นทุนประเทศเพื่อเป็นกำลังแข่งขันกับโลกธุรกิจกันเองมากกว่าจะกลมกลืนไปกับระบบอื่นๆของสังคมแล้ว ก็บอกว่ากำลังไม่ต้องการการผลิตคนของระบบการศึกษา และการศึกษากำลังเป็นธุรกิจ ได้ปริญญา ได้สถานะทางสังคม อีกทั้งผูกขาดการสร้างงานอยู่ในวงจรธุรกิจ ส่วนภาคการศึกษาก็มุ่งจัดการศึกษาที่ยิ่งขาดปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยลง จบแล้วนอกจากจะขาดทักษะกลับสู่ฐานชีวิตเดิมแล้ว ฐานแรงงานจะแคบลง กลไกสนับสนุนการริเริ่มความเป็นเจ้าของกิจการของตนเองก็น้อยลงและยิ่งต้องแข่งขันด้วยความเสียเปรียบมากกว่าเดิม

เขียน 20 Apr 2011 @ 09:30 () แก้ไข 20 Apr 2011 @ 09:33, ()


ความเห็น (0)