อนุทิน 74318 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๘๙. การบันทึกบล๊อกในระยะยาวจะช่วยพัฒนางานบริการวิชาการของนักวิจัยชุมชนและนักเรียนรู้การปฏิบัติ

นักวิจัยและนักวิชาการที่มีจุดยืนในการพัฒนาวิชาการไปกับการปฏิบัติทั้งของตนเองและเครือข่ายชุมชนนั้น ธรรมชาติของการทำงานจะใช้เวลามาก ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนและตัวแปรที่นอกเหนือจากการควบคุมโดยตนเองอีกเป็นจำนวนมาก และหาทีมทำด้วยยาก ไม่ก้าวหน้า แต่จะดีต่อการแก้ปัญหาได้จริงให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งหากต้องบริการวิชาการแก่หน่วยงานและผู้คนกลุ่มต่างๆด้วยก็จะทำได้ไม่นานเพราะเวลาไม่พอทำงานให้ดี การบันทึกสะสมข้อมูลที่สามารถใช้เป็นสื่อและเอกสารสำหรับการบรรยาย เสวนา พบปะทางวิชาการ ถ่ายทอดประสบการณ์ พัฒนาเครือข่าย รวมทั้งให้บริการวิชาการและให้การเรียนรู้แก่กลุ่มผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ตลอดจนทำสื่อและสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ เหล่านี้ ในระยะยาวจะช่วยการทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ลดปัญหาในการเตรียมสื่อและเอกสาร ตรงกันข้ามกลับมีทรัพยากรและสื่อสำหรับเลือกให้เหมาะสมที่สุดของแต่ละงาน ดียิ่งๆขึ้น

เขียน 25 Jan 2011 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)