อนุทิน 73461 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๘๑. การศึกษาและวิถีการเรียนรู้หลังภาวะความทันสมัยทางภาษา

ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและอินโดจีน กำลังใช้สูตรสำเร็จในการเป็นสากลและนานาชาติด้วยการจัดการศึกษา ๒ ภาษา โดยเลือกภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศมหาอำนาจเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกการยอมรับเป็นสากลและนานาชาติ อีกไม่นานประเทศต่างๆก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะความทันสมัยทางภาษาและการสื่อสารนี้ แต่ตัวเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาต่างๆจะเป็นสากลและผงาดขึ้นเวทีนานาชาติอย่างมีความแตกต่าง เป็นตัวของตัวเองอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมเลยเกิดความสนใจว่า หลังจากนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น? จึงพยายามนั่งดูข้อมูลและกิจกรรมการเคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือกของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและอาเซียน ดูจีน ฮ่องกง ไต้หวัน รวมทั้งสิงคโปร์ ก็เห็นการเกิดโรงเรียน โปรแกรมการศึกษา การท่องเที่ยวดูงาน เพื่อฟื้นฟูความดั้งเดิมมากมายเกิดขึ้นหลายสาขา กลุ่มพลเมืองที่อิ่มตัวกับความทันสมัยก่อน จะนิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนและพัฒนาความเป็นดั้งเดิมของตน เป็นคลื่นย้อนกลับสู่สิ่งที่ตนเองเคยมีอยู่

เขียน 29 Dec 2010 @ 14:09 () แก้ไข 29 Dec 2010 @ 14:12, ()


ความเห็น (0)