อนุทิน 67281 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖๑. ความรักความผูกพันและการติดยึด สร้างความทุกข์ใจ บั่นทอนสุขภาพและกำลังปัญญา

สองสามวันที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนที่ผมเคยทำงาน ได้จัดเวทีสาธิตการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติตนให้อยู่ดีมีความสุขของชมรมผู้สูงอายุพุทธมณฑลและเครือข่ายชุมชน กับการนั่งเสวนากันให้เป็นกิจกรรมวิชาการ ๒๘ ปีของการก่อตั้ง เชิญให้ผมได้ไปร่วมและเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา มีผู้เข้าร่วม ๖๐-๗๐ คน เป็นที่ประทับใจและได้แนวสร้างความร่วมมือกันในอนาคตหลายเรื่อง เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมผมก็หาโอกาสนั่งรำลึกถึง ก็ได้วิธีคิด ความประทับใจ และเกิดทรรศนะที่ต่างไปจากเมื่อก่อนพอสมควร ผมรู้สึกปลอดโปร่ง สบาย และการนำเสวนาในระยะเวลาอันจำกัดให้เกิดสิ่งดีแก่ทุกคนได้พอสมควรนั้น ผมพลอยได้ความยินดีและมีความสุขเหมือนกำลังได้ให้บางสิ่งจากน้ำใจตนเองแก่เพื่อนๆน้องๆที่สถาบัน รวมทั้งเหมือนกำลังแสดงกตเวทิตาต่อองค์กร ต่างกับเมื่อตอนที่ผมทำงานทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และทีมผู้บริหารของสถาบัน ผมรู้สึกเครียด กดดันกับงาน หงุดหงิดใจ และรู้สึกทำไม่ได้อย่างใจอยู่เป็นประจำ ทั้งที่น่าจะได้ทำสิ่งต่างๆมากกว่าครั้งนี้

เขียน 23 Jul 2010 @ 12:34 () แก้ไข 23 Jul 2010 @ 12:39, ()


ความเห็น (0)