อนุทิน 63314 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๔๔.กราบคารวะท่านอาจารย์สุจินต์ นรเดชานนท์

เพื่อนฝูงที่เคยร่วมงานกันได้บอกแก่ผมว่าท่านอาจารย์สุจินต์ นรเดชานนท์ ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยวัยเกือบ ๙๐ ปี ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ร่วมงานกับอาจารย์เกือบ ๒๐ ปีนับแต่อาจารย์เกษียณจากเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต ๗ ราชบุรี แล้วมาเป็นทีมผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำงานเดิมของผม อาจารย์เป็นครูอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศและมีคุณูปการต่อสังคมไทยมากมาย เมื่อมาทำงานที่สถาบันก็เป็นผู้วางระบบพื้นฐานการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดประชุมสัมมนา อบรม และงานบริการวิชาการของสถาบันซึ่งรองรับกลุ่มคนทั้งชาวไทยและนานาชาติทั่วโลกอย่างดีที่สุด ผมผูกพันกับอาจารย์ทั้งการร่วมทุกข์สุขในการทำงาน ทั้งการให้ความเมตตาทั้งต่อผมและภรรยา คอยตักเตือนให้สติทั้งเรื่องการทำงานและการดำเนินชีวิต และเป็นที่ปรึกษาราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่สนิทสนมที่สุดท่านหนึ่ง 

เขียน 21 Apr 2010 @ 13:59 () แก้ไข 21 Apr 2010 @ 14:05, ()


ความเห็น (0)