อนุทิน 56540 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๔๐. อย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ

ในหมู่บ้านที่ผมพักอาศัย ตั้งอยู่เกือบชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ด้านหน้ายังเป็นที่ว่างซึ่งแต่เดิมตามผังแม่บทของหมู่บ้านจะทำเป็นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ต่อมาก็เป็นที่รกร้าง ต้นธูปฤาษีขึ้นรกเต็มไปหมด กรรมการหมู่บ้านได้ช่วยกันหารถมาไถและปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ หน้าแล้งจึงสามารถทำเป็นสนามฟุตบอลให้เด็กและวัยรุ่นเล่นบอลกับตะกร้อ หน้าฝนและหน้าน้ำท่วมมีน้ำขัง ก็ปล่อยปลา แต่มีบัวหลวงขึ้นมาด้วยเต็มไปหมด ต่อมาก็แซมด้วยบัวสาย เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา แม่ค้าในหมู่บ้านกล่าวว่า "มีบัวหลวงขึ้นเยอะๆนั้นดี ทำให้วัชรพืชกับต้นธูปฤาษีไม่ขึ้น" ซึ่งดูแล้วก็เห็นว่าจริงอย่างข้อสังเกตของแม่ค้า...เป็นวิธีคิดที่เห็นความเชื่อมโยงและมองเห็นกระบวนการเชิงระบบที่มีการเยียวยาและแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันขององค์ประกอบหลายอย่างที่อยู่ด้วยกันในระบบนิเวศน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขียน 05 Jan 2010 @ 07:03 () แก้ไข 05 Jan 2010 @ 07:08, ()


ความเห็น (0)