อนุทิน 56326 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๙. พระ ต่างกับวัวควาย : วิธีคิดทำปัญหาให้เป็นการสร้างสัมมาทรรศนะ

พระมหาสมควร วัดสมอทอด ได้พูดสนทนาให้วิธีคิดแก่ญาติโยมระหว่างการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๗ รูป ของแม่ ที่บ้านตาลิน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ชาวบ้านมีกิจกรรมทำบุญและพระต่างมีกิจนิมนต์อย่างหนาแน่น ซึ่งจำเป็นต้องสนองศรัทธาเพื่อทำศรัทธาของชาวบ้านให้สำเร็จดังตั้งใจ ทำให้พระไปได้ไม่ทั่ว และในวันหนึ่งๆก็ต้องไปหลายแห่งโดยเฉพาะท่านเป็นพระอาวุโส เป็นพระมหา เทศน์ดี มีโวหาร และปาฐกถาธรรมแยบคายลึกซึ้ง ท่านเสร็จกิจนิมนต์จากงานหนึ่ง ก็ต้องมาอีกงานหนึ่ง แต่แทนการกล่าวว่างานเยอะ ต้องเดินทางและทำให้บางแห่งต้องรอช้า ท่านก็พูดว่า "พระไม่เหมือนวัวควาย วัวควายนั้นเมื่อแก่ตัวลงเขาก็มักปลดระวาง หยุดใช้งาน แต่พระนั้น ยิ่งแก่คนยิ่งศรัทธาและอยากใช้ จะนิมนต์ก็ต้องเจาะจงว่าต้องเป็นองค์นี้"เป็นวิธียกสถานการณ์เชิงอุปมาให้เป็นเงื่อนไขการคิดและได้ทรรศนะเข้าใจโลกกว้างที่แยบคาย

เขียน 03 Jan 2010 @ 05:23 () แก้ไข 03 Jan 2010 @ 15:24, ()


ความเห็น (0)