อนุทิน 54441 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๓๔. บ้านวิจัยและพัฒนาวิถีสุขภาวะชุมชน : Home for Learning Community

  • พื้นที่ต่ำกว่า ๕ ไร่ ออกแบบใช้สอยเพื่ออยู่อย่างพอเพียง ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้แสง ลม และความร่มรื่นจากธรรมชาติเป็นหลัก
  • มีสระบัวหลวง สำหรับวิจัยรหัสนัยจากบัวและเป็นสตูดิโอเขียนรูป สื่อการเรียนรู้ทางสังคม
  • ปลูกผัก ผลไม้ กอไผ่หวาน แนวต้นสัก กะท้อน ชมพู่ ลำไย มะม่วง
  • มีบ้านวิทยากร ห้องหนังสือ ห้องทำงาน โรงเวิร์คช็อปงานช่าง
  • มีห้องประชุมและห้องเอนกประสงค์ แสดงงานศิลปะจากกงานวิจัยชุมชนและวิถีชีวิตการเรียนรู้ของชาวบ้านสังคมไทย(ในอนาคตจะเป็นของกลุ่มประเทศอาเซียนและอินโดจีน) ที่จัดนั่งเสวนากลุ่มนักวิชาการชุมชนแนวทางเลือก จัดภาวนา และเวทีเรียนรู้พัฒนาศักยภาพชาวบ้าน จัดแสดงงานสร้างสรรค์ของชุมชน ที่พักกลุ่มหมู่มิตร ๒๕-๓๐ คน
  • (ส่วนที่จะสร้างต่อ) ร้านกาแฟและโรงเตี๊ยมหน้าบ้าน เพื่อนั่งพักคุยกันของคนผ่านทาง นั่งเล่น นั่งอ่านหนังสือ ขายข้าวราคาถูกให้ชาวบ้านใกล้เคียง
เขียน 13 Dec 2009 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)