อนุทิน #51125

๒๕. ภาวะว่างงานเพิ่มขึ้นหลายประเทศของโลก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาและของโลก ทำให้บริษัทไมโครซอล์ฟลดและเลิกจ้างพนักงาน ๕,๐๐๐ คน ตัวเลขการว่างงานของหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)