อนุทิน 51125 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๕. ภาวะว่างงานเพิ่มขึ้นหลายประเทศของโลก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาและของโลก ทำให้บริษัทไมโครซอล์ฟลดและเลิกจ้างพนักงาน ๕,๐๐๐ คน ตัวเลขการว่างงานของหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น

เขียน 09 Nov 2009 @ 06:11 () แก้ไข 09 Nov 2009 @ 06:18, ()


ความเห็น (0)