อนุทิน 48890 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙. แก่นทรรศนะในมหาภารตยุต

สิ่งใดที่ตัวท่านเองไม่ชอบ สิ่งนั้นจงอย่าทำแก่ผู้อื่น | คุณธรรมเป็นสิ่งประเสริฐกว่าความไม่ตายและชีวิต | ใน  พบถิ่นอินเดีย ยวาหระลาล เนห์รู เขียน กรุณา กุศลาสัย แปล สำนักพิมพ์ศยาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๔๕ : ๑๙๐ 

เขียน 18 Oct 2009 @ 02:04 ()


ความเห็น (0)