อนุทิน 47084 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๓. 'ความเชื่อถือและความวางใจครู' ต้นทุนที่เสียไปทุกครั้งเมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อต้องการหาเหตุผลและแสดงความจำเป็นเพื่อปฏิรูปหรือพัฒนาการศึกษา | วงการศึกษา สื่อ และทรรศนะอย่างผู้สังเกตการณ์ ก็มักมุ่งการศึกษาเพื่อการแข่งขันมากกว่านึกถึงความสามารถครอบคลุมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนส่วนใหญ่และการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อดำเนินชีวิตของพลเมือง | เมื่อหยิบยกปัญหาครูมากล่าวถึงก็มักสร้างภาพครูที่เป็นสัญลักษณ์คนไม่เก่ง คนไม่มีทางไป ขณะที่ชนบทและแหล่งกันดารมีครูไม่เพียงพอ | ทุ่มทรัพยากรพัฒนาความเก่งเพื่อคนส่วนน้อยที่ไม่มีแรงจูงใจอุทิศตนเพื่อเป็นครู | กระบวนการดังกล่าวน่าพิจารณาให้มากว่าเป็นการทำลายต้นทุนที่สำคัญที่สุดหรือไม่ คือ ความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อครู ซึ่งหากขาดสิ่งนี้แล้ว ก็จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาต้องทุ่มเททรัพยากรและเกิดความสูญเปล่ามหาศาล เพราะการขาดทุนทางสังคมอย่างนี้จะทำให้สังคมขาดพลังการปฏิบัติด้วยจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ประมาณค่ามิได้.

เขียน 29 Sep 2009 @ 03:02 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:19, ()


ความเห็น (0)