อนุทิน 45972 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๖. การแก้ปัญหาและวิถีพัฒนาสังคม ต้องด้วยกระบวนการเชิงสังคม

ที่ประเทศญี่ปุ่น พรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่น ชนะการเลือกตั้งพรรคอนุรักษ์อย่างเด็ดขาด พรรคอนุรักษ์เป็นรัฐบาลมายาวนานกว่า ๕๐ ปี เป็นตัวตนของญี่ปุ่นในการเป็นผู้นำโลกหลังล่มสลายจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ พรรค DPJ เป็นพรรคใหม่และเคยเป็นแต่ฝ่ายค้าน บ่งบอกถึงภาวะของโลกที่สังคมญี่ปุ่นเดินด้วยอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าดำเนินไปด้วยเหตุผล ในสังคมไทย หากเหตุผลจากความรู้อย่างเดียวนำการเปลี่ยนแปลงได้ โรงเรียนและโรงพยาบาล ชุมชน และสิ่งสาธารณะในชนบท ควรจะได้ทรัพยากรและโอกาสการพัฒนามากกว่าในกรุงทพฯและเมืองศูนย์กลางในภาคต่างๆ แต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้น ดังนั้น การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาสังคม ต้องกอปรด้วยการสร้างทั้งพลังสมองและหัวใจให้สมดุล เพื่อการทุกข์ร้อนและความรู้สึกร่วมทุกข์สุขด้วยหัวใจ จะได้โน้มนำสมองและพลังความรู้ไปสู่สังคมอย่างที่พึงประสงค์มากขึ้น.

เขียน 16 Sep 2009 @ 13:30 () แก้ไข 29 Sep 2009 @ 10:09, ()


ความเห็น (0)