อนุทิน 170158 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

สถานการณ์โควิด-๒๐๑๙ ในประเทศในการระบาดรอบ ๒ นี้ ขึ้นสู่หลักหมื่น

ถึงแม้จะน้อยกว่ามาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ๑๐ เท่า

แต่ติดให้น้อยลงกว่านี้ หรือ ไม่ติดเลย ดีกว่า

อย่างที่เคยบอกว่า ต้นกำเนิดของการเร่งปฏิกิริยาการระบาด

เกิดจาก “แหล่งอโคจร” ทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้ว

แต่เมื่อถึงยุคที่มีความเจริญสูงสุดในจิตใจ ถึงวันนี้เรียกว่า “ยุคเสื่อม” ก็ไม่น่าจะผิด

ความเสื่อมด้านศีลธรรมเห็นกันอยู่ได้ชัดเจน บางทีไม่ต้องออกข่าว เราก็รู้กันอยู่แก่ใจ

มี “สติ” ไตร่ตรองให้ดี อยู่ในศีลในธรรมที่ตั้งสัจจะเอาไว้

ธรรมชาติจะจัดการโลกนี้อย่างยุติธรรมเอง

…”

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

หลังสองยาม

เขียน 13 Jan 2021 @ 00:46 ()


ความเห็น (4)

ธรรมชาติจะจัดการโลกนี้อย่างยุติธรรมแน่นอน ใครไม่มีวินัยต่อตนเองและคนรอบข้างอาจต้องจากไป ถึงเวลาโลกมาเซตระบบของโลกค่ะ

สาธุ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ พี่แก้ว ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเพชรฯ ;)…