อนุทิน 150315 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใกล้จะผ่านพ้นไป..เป็นปีที่แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองผือก้าวไกลกว่าทุกปี..ที่ทำได้ก็เพราะคณะครูช่วยและชุมชนเกื้อหนุน..โรงเรียนขนาดเล็ก..ต้นทุนต่ำ..ก็ต้องบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย


เขียน 19 Feb 2017 @ 21:37 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับท่าน ผอ.