อนุทิน 148216 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ทุกวัน..ที่ทำงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผมรู้สึกได้ว่ายิ่งใหญ่ และภูมิใจที่สุดที่ได้ทำงานเป็นข้าราชการครู ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท..เพื่อนรุ่นเดียวกัน ก้าวหน้าอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้เลื่อนซีเลื่อนระดับ แม้ใครต่อใครจะก้าวไปไกลแค่ไหน แต่ผมกลับมีความสุขในโรงเรียนเล็กหลังนี้ สร้างเด็กให้เป็นคนดี ถึงผมจะก้าวไปไม่ไกลกว่านี้ผมก็ยอม..

เพราะผมยึดมั่นในคำสอนของพ่อ..เหนื่อยนักก็พัก และอ่านข้อความที่เป็นพระบรมราโชวาทที่ผมติดไว้หน้าอาคาร สร้างแรงบันดาลใจจากคำที่พ่อสอน..พ่อบอกพวกเราเสมอว่า...”ผู้ที่มีระเบียบวินัยนั้น เป็นผู้ที่เข้มแข็ง...และการที่จะทำงานให้ดี ก็ต้องมีความร่าเริง....”

เขียน 16 Oct 2016 @ 18:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากๆท่าน ผอ. เฉกเช่นเดียวกัน