อนุทิน 140174 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

นักเรียนป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่กำลังจะจบ..มีพัฒนาการด้านโอเน็ต เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๐๙ สูงกว่าระดับประเทศ ๗ สาระวิชา สังคมศึกษา ติดอันดับ ๓ วิทยาศาสตร์ ติดอันดับ ๔ ของ สพป.กจ.๔ ที่มีโรงเรียนทั้งหมด ๙๓ โรงเรียน ความจริงก็คือ..โรงเรียนขนาดเล็กแห่งนี้..ครูผู้สอน ป.๖ มี ๒ ท่าน จบเอกคอมพิวเตอร์และเอกเกษตร

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เก่งเยี่ยมทั้งครูนักเรียนเยี่ยมที่สุดคือ ผอครับการจัดการให้ครูมีขวัญกำลังใจ ของผมมีเด็กldไม่ผ่านเคยได้ระดับที่หนึ่งในสิบของเขตและคะแนนสูงกว่าที่กำหนด ปีนี้ตกมากเลย