อนุทิน 138277 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ภารกิจสำคัญคือ ทำคอกปุ๋ยหมักผักตบชวา จนแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน ตั้งใจให้นักเรียนจัดทำเป็นโครงงานเชิงทดลอง..๒ เดือน คงจะเห็นผล

เขียน 27 Oct 2014 @ 18:48 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำจริงทำได้ดีครับท่าน..ยินดีด้วย