อนุทิน 138277 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ภารกิจสำคัญคือ ทำคอกปุ๋ยหมักผักตบชวา จนแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน ตั้งใจให้นักเรียนจัดทำเป็นโครงงานเชิงทดลอง..๒ เดือน คงจะเห็นผล

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ทำจริงทำได้ดีครับท่าน..ยินดีด้วย