อนุทิน #138264

อาคารเรียนพร้อม อุปกรณ์การเรียนในโครงการเรียนฟรีก็พร้อม..เปิดเรียนภาคเรียน ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เลย ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

เขียน:

ความเห็น (3)

พร้อมอย่างน่าชื่นใจสะอาดเรียบร้อยค่ะ ท่านผอ.

ผอ.ขยันจังเลยค่ะ