อนุทิน 136462 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๔๖ |

"วิวาทะ"

ประเด็น "ยุบ สมศ." ก็ยังเป็นเรื่่องวิวาทะกันต่อไป

ข่าวจากเดลินิวส์ออนไลน์ ...

ใครอยู่ในอาชีพใด ก็ย่อมพูดในมุมมองของตัวเองตามอาชีพนั้น
และเชื่่อมั่นในหลักการ ทฤษฎีที่ตัวเองคิดอย่างเหนียวแน่น

หน้าที่ของผู้อยู่รอบนอก คือ ฟัง ฟัง ฟัง แล้วใช้วิจารณญาณของตัวเองคิดหาเหตุผลตาม
แล้วจึงตัดสินใจในความเชื่อหรือไม่เชื่อต่อไป

แก้ไขคำนิดเดียว อนุทินก็ไม่แสดงผลเลย

เขียน 17 Jul 2014 @ 15:30 () แก้ไข 18 Jul 2014 @ 23:02, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ผมลองถามพี่ที่โรงเรียน เขาเห็นด้วยอย่างยิ่ง สิ้นเปลื่องงบประมาณ ศึกษานิเทศก็มี ตรวจสอบภายในก็มี..จ้างก็สิ้นเงินงบประมาณเท่านั้น สาธุยุบ

เขียนเมื่อ 

อย่างที่ผมเขียนเอาไว้ครับ ท่านอาจารย์ prayat … ใครถนัดด้านไหน เขาก็จะยึดมั่นในหลักการนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ … เราก็ฟังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยย้อนคิดอีกทีครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

ผมแก้ไขอนุทินนิดเดียว … ตัวอักษรหายไปไหนหมด ทั้ง ๆ ที่โหมดแก้ไขเห็นครบทุกอย่าง ;(