ความเห็น 2977519

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ผมลองถามพี่ที่โรงเรียน เขาเห็นด้วยอย่างยิ่ง สิ้นเปลื่องงบประมาณ ศึกษานิเทศก็มี ตรวจสอบภายในก็มี..จ้างก็สิ้นเงินงบประมาณเท่านั้น สาธุยุบ