อนุทิน 132988 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันนี้ ๖ ม.ค.๕๗ เป็นการทำงานเพื่อชาติครั้งแรกต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ สภาพร่างกายเรา ๙๕ % เช้าเดินทางไปประเมินโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายได้ตามโปรแกรม..เวลา ๐๙.๐๐น.ก็เป็นพิธีเปิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย รองนายกองค์การบริหารจังหวัดหนองคาย ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนที่เชิญมา คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของ สมศ. รองนายกฯกล่าวต้อนรับ รวมทั้ง ผอ.โรงเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก ดูการฉายวีดีทัศน์ความเป็นมาของโรงเรียนฯ เราในฐานะประธานผู้ประเมินก็ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนะนำคณะผู้ประเมิน เป็นอันว่าเรียบร้อยตามกำหนดการและกระบวนการ....ดำเนินการตรวจเอกสารตามตัวบ่งชี้ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องตามโปรแกรมจนเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกาเดินทางกลับที่พัก ซ้อมไดร์วู้ดบอลสนามหน้าโรงแรมกับ ดร.สุขชัย จนทุ่มกว่าออกไปทานข้าวที่โต้รุ่ง (เราขอปฏิเสธการเลี้ยงของโรงเรียน) กลับที่พักเขียนอนุทินแล้วจะนอนเวลา ๒๒.๐๐ น.

เขียน 06 Jan 2014 @ 22:24 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ.ท่าน ท่านประเมินเฉพาะ โรงเรียนกีฬาหรือครับ เห็นธันวาไปยโสมา ผมไปอยู่สโยเกือบ ๗ ปี

ผมประเมินเฉพาะโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางกีฬาครับ….อีกทางหนึ่งคือการประเมินของ สกอ.(ระดับอุดมศึกษา) ทางนี้ขบวนการเป็นผู้ประเมินยังไม้เรียบร้อย ถ้าเรียบร้อยคงได้ออกประเมิน..ขอบคุณอาจารย์ประหยัดที่แวะมาให้กำลังใจด้วยดีตลอดมา

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจการทำงานค่ะ ท่านผศ.เดชา