ติดต่อ

อนุทิน #126077

"กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว" ดังนั้นหลักสูตรปฐมวัยต้องเปลี่ยน และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลงานอนุบาล ต้องปรับแนวคิด ให้ตามทันกระแสโลก ที่เด็กเขาอยู่กับสื่อทีวี ไอซีที ยังจะมาบอกครูว่า ร้องเล่นเต้นนอนและฝึกกล้ามเนื้อมือก็พอ ความเป็นจริงน่าจะไม่พอและไม่ถูกต้อง ตามสถานการณ์จริง บอกให้ครูไม่ให้สอนอ่าน สอนเขียน(ขั้นพื้นฐาน) รอไปเตรียมความพร้อม ป.๑ เลย โรงเรียนเอกชนเขาไปถึงไหนแล้ว และเด็กสมัยนี้ก็มีศักยภาพพอ (แล้วเขาจะให้แท๊บเล็ต ป.๑ มาทำไม)..ดังนั้นจึงเชื่อว่า ศึกษานิเทศก์(บางคน) ยังเข้าไม่ถึงความเป็นจริง และอิงทฤษฎีเก่าๆ อยู่ร่ำไป และโรงเรียนใดเล่นตามแนวคิดศึกษานิเทศก์ เท่ากับวางยา ครู ป.๑ - ป.๓ อย่างสาหัสมาก

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เอ...! ไม่แน่ใจนะ

ตามที่ ผอ. ว่าแหละ ;)...