อนุทิน 126077 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

"กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว" ดังนั้นหลักสูตรปฐมวัยต้องเปลี่ยน และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลงานอนุบาล ต้องปรับแนวคิด ให้ตามทันกระแสโลก ที่เด็กเขาอยู่กับสื่อทีวี ไอซีที ยังจะมาบอกครูว่า ร้องเล่นเต้นนอนและฝึกกล้ามเนื้อมือก็พอ ความเป็นจริงน่าจะไม่พอและไม่ถูกต้อง ตามสถานการณ์จริง บอกให้ครูไม่ให้สอนอ่าน สอนเขียน(ขั้นพื้นฐาน) รอไปเตรียมความพร้อม ป.๑ เลย โรงเรียนเอกชนเขาไปถึงไหนแล้ว และเด็กสมัยนี้ก็มีศักยภาพพอ (แล้วเขาจะให้แท๊บเล็ต ป.๑ มาทำไม)..ดังนั้นจึงเชื่อว่า ศึกษานิเทศก์(บางคน) ยังเข้าไม่ถึงความเป็นจริง และอิงทฤษฎีเก่าๆ อยู่ร่ำไป และโรงเรียนใดเล่นตามแนวคิดศึกษานิเทศก์ เท่ากับวางยา ครู ป.๑ - ป.๓ อย่างสาหัสมาก

เขียน 05 Jul 2013 @ 18:11 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เอ...! ไม่แน่ใจนะ

เขียนเมื่อ 

ตามที่ ผอ. ว่าแหละ ;)...