อนุทิน 124290 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของอาจารยืบล็อกเกอร์

" สิ่งที่เรามีมากมายจนล้นเหลือเรามักไม่เห็นคุณค่า ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปเราจึงจะซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งนั้น..."

จากบันทึก "ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่" ... (สุขกับชีวิต เป็นมิตรกับความตาย : พระไพศาล วิสาโล) ของท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn  5 วันที่แล้ว

เขียน 26 May 2013 @ 14:18 ()


ความเห็น (1)

ใช่แล้วคะ