อนุทิน 122968 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow146]ข้าพเจ้าเชื่อว่า ความแก่ไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากังวลนัก แต่กลับเป็นทางเลือกสายใหม่ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นในการก้าวเดินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวา มีความสง่าสมวัย ไม่ต้องแข่งความงามทางกายกับใครๆ

หากแต่ให้ความสำคัญกับเครื่องประดับเรือนใจตนเองที่เปล่งประกายระยับด้วยความดีอันเกิดจากการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม เติมรสชาดแห่งบุญกุศลที่หลายหลากแก่ชีวิต เพื่อความแข็งแกร่งทางจิตอันจะก่อเป็นผลานิสงค์ให้รำลึกได้อย่างเปี่ยมความสุข ไม่มีความปริวิตกต่อกายสังขารที่กำลังเสื่อมสภาพลงไปตามลำดับแต่อย่างใดทั้งสิ้เขียน 18 Apr 2013 @ 10:28 () แก้ไข 18 Apr 2013 @ 10:29, ()


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากค่ะที่เห็นประโยชน์....


เขียนเมื่อ 

ชอบใจอนุทินนี้ครับ ขอบคุณคุณแสงและพี่ใหญ่มากครับ