อนุทิน 114606 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔๘. มงกุฏของเมืองและประเทศชาติ : วัด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์

เมื่อวานหลังจากทำหน้าที่เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่แล้ว ผมก็ตั้งใจเดินไปวัดพันเตาและวัดเจดีย์หลวง อยากไปดูผังของวัดและเจดีย์หลวงที่ถือว่าสูงใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมล้านนาและของประเทศไทยในยุคโบราณที่ได้พังทลายจากแผ่นดินไหวเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว กับไปดูอุโบสถที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่และงดงามที่สุดหลังเดียวที่มีอยู่ของประเทศที่วัดพันเตา

ระหว่างทางก็แวะพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นศาลากลางเก่า สภาพเหมือนไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่เหมาะสมเพียงพอ สิ่งจัดแสดงทั้งหมดทำขึ้นแบบชั่วคราว การติดตั้ง การจัดวางพื้นที่ แสง และองค์ประกอบต่างๆ ไม่เอื้อต่อการเกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเข้าชม ไม่สร้างพลังการเรียนรู้ ไม่แยบคายต่อการสร้างจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ของผู้คนให้คุโชนเพื่อกลับออกไปสร้างเมืองสร้างสังคม มีพลังใจต่อการดำเนินชีวิต

ภาพถ่ายและแผ่นภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทำขึ้นด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีราคาถูก สภาพเก่า ซีดจาง หมดสุนทรียภาพ บ่งบอกถึงการไม่ลงทุนต่อสิ่งที่เป็นความสง่างามของเมืองและความลึกซึ้งต่อตนเองของสังคม รู้สึกได้ถึงการทำขึ้นด้วยสภาพที่ขาดแคลนและขาดการสนับสนุน สิ่งที่ช่วยให้ได้อรรถรสในการเข้าชมคือการทำงานข้อมูล ที่แสดงความน่าสนใจอยู่ในตัวเนื้อหาต่างๆอยู่เอง รวมทั้งวิทยากรและเจ้าหน้าที่นำชม ซึ่งทำหน้าที่แข็งขันและเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้อย่างมีทักษะ

หลังจากนั้น ก็ไปวัดเจดีย์หลวง วัดพันเตา วัดสะดือเมือง หอพระยามังราย ที่วัดเจดีหลวง ได้ชมพิพิธภัณฑ์และหอไตร หอบุรพาจารย์ อาจารย์มั่น หลวงปู่แหวน หลวงตามหาบัว และอุปัชฌาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณจากสังคมศาสนาทั่วประเทศ ทุกแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ก็มีความสะอาด ให้บรรยากาศที่สงบ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีบุคลิกอีกแบบหนึ่ง ไม่วุ่นวาย ไม่รบกวนผู้อื่น สามารถนั่งสมาธิและผ่อนคลายอยู่กับบรรยากาศเงียบๆได้เป็นอย่างดี

ที่หอศิลป์เชียงใหม่มีสื่อแผนที่เดินชมเมืองเก่าให้ข้อข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆที่สะท้อนจิตวิญญาณของล้านนา ทำขึ้นแจกจ่ายแก่สาธารณชนโดยกลุ่มสถาปนิกคนใจบ้าน ในโครงการฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่ วัดและแหล่งอื่นๆก็ดูแลกันไปตามอัตภาพของวัดและพระ สังคมยังขาดผู้นำที่จะมีความลึกซึ้งต่อมรดกทางปัญญาและสิ่งที่เกิดจากพลังความสร้างสรรค์ของสังคม ที่อยู่ในงานศิลปวัฒนธรรม วัด สถาปัตยกรรม และงานฝีมือต่างๆอีกมาก

เขียน 28 Sep 2012 @ 08:38 () แก้ไข 28 Sep 2012 @ 10:15, ()


ความเห็น (0)