อนุทิน 111981 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔๑. ร่วมสร้างพลังคนหนองบัว : ผ้าป่าการศึกษาวันแม่ เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี และฉลองกาล ๘๙ ปีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว

ชุดนิทรรศการ ที่ได้จาการดึงเนื้อหาออกไปจากเวทีคนหนองบัวใน GotoKnow ไปออกแบบจัดอาร์ตเวริ์ค ทำศิลปะกราฟิค แล้วก็พิมพ์งานลงแผ่นไวนิล ออกมาเป็นชุดสื่อสวยงาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการความรู้และพัฒนาการสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ในวาระต่างๆ เริ่มตั้งแต่นำไปจัดเป็นส่วนสร้างการเรียนรู้ทางสังคมในงานประจำปีของหนองบัว ๒-๓ ปีที่ผ่านมา และตอนนี้ ก็ได้นำไปร่วมจัดงานผ้าป่าการศึกษาวันแม่ เทิดพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี และฉลองกาล ๘๙ ปีโรงเรียนอนุบาลหนองบัว ของโรงเรียอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ท่านผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดงาน รวมทั้งคุณครูผู้ประสานงาน ได้แก่คุณครูพิมพ์ทิพย์ บัวสนิท กับคุณครูเรียมวิไล ได้จัดเต๊นท์และอำนวยความสะดวกให้ผมนำเอาชุดนิทรรศการที่ขออาสาทุกท่านในเวทีคนหนองบัวไปจัดแสดงให้เป็นส่วนหนึ่งของงานให้เป็นอย่างดี ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ได้บรรยากาศคึกคัก ผู้คน คนหนองบัวทั้งรุ่นเก่าแก่และคนรุ่นใหม่แวะเวียนมาคุยกันต่อประเด็นเรื่องราวต่างๆจากสื่ออย่างสนุกสนาน ในนามของคนหนองบัวคนหนึ่ง ต้องขอขอบคุณทุกท่านใน GotoKnow ที่ช่วยกันพูดคุยสานเรื่องราวต่างๆ จนสามารถทำสื่อและนำไปใช้ทำงานในวาระต่างๆได้มากยิ่งๆขึ้น รวมทั้งขอบคุณการสนับสนุนจาก สสส และ GotoKnow ตลอดจนขอบคุณคณะครูและนักเรียน ที่มาช่วยการติดตั้งและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ดูเป็นงานของคนหนองบัวมากจริงๆครั้งหนึ่ง

เขียน 11 Aug 2012 @ 16:53 () แก้ไข 11 Aug 2012 @ 16:54, ()


ความเห็น (0)