อนุทิน 111072 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๓๙. ใช้วิธีกำจัดขยะแบบ Landflled มาถมดินและปรับพื้นที่ในบ้า

ฤดูฝน ฝนตกและน้ำหลากหน้าดิน ทำให้รู้ว่าพื้นที่ในบ้านหลายแห่ง บ้างเป็นหลุม และบ้างก็เป็นเนิน หากจะซื้อดินมาถม แหล่งที่จะต้องแก้ไขก็กระจัดกระจาย กะปริมาณดินให้เพียงพอและระบุพื้นที่ให้ลงดินได้ลำบาก จะถมเองดินก็ไม่พอ เลยนึกถึงประสบการณ์เมื่อครั้งได้ร่วมประเมินโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะของชุมชนเขตเมืองต่างๆในประเทศ ว่าน่าจะนำมาใช้ในบ้านได้ จากนั้น ก็ลองขุดดินขึ้นมากอง แล้วขนใบไม้ ขยะ กิ่งไม้ ใส่ลงไปในหลุม แล้วใช้ดินที่ขุดมาจากหลุมปิดทับลงไป ใช้ใบไม้ เศษหญ้า และเศษไม้ต่างๆ ประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน และดินเดิมที่ขุดขึ้น ๑ ส่วน ทำให้แก้ปัญหาหน้าดิน และได้ปรับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้อีกหลายแห่งโดยไม่ต้องซื้อดินใหม่มาถมเลย

เขียน 20 Jul 2012 @ 12:32 () แก้ไข 20 Jul 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)