อนุทิน 110698 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๓๖. กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารศึกษา (Communication Studies)

วันอาทิตย์ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไปมหาวิทยาลัยพายัพกับรองศาสตราจารย์วาสนา จันทร์สว่าง อดีตอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และพี่ที่รักเคารพท่านหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล กับรองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ผู้พี่และทีมทำงานของมหาวิทยาลัยด้วยกันหลายงาน กับภรรยาผม พากันไปร่วมฟังการประชุมนำเสนอผลการวิจัย กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารศึกษา ของเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการวิจัย : สกว รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ กับเครือข่ายนักวิจัยและศิษย์ปริญญาโท-เอก ได้หนังสือน่าอ่าน ได้ฟังการนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ และได้พบปะสนทนากับอาจารย์และนักวิจัยที่ทำงานในแนวเดียวกันหลายคน

ท่านอาจารย์ดวงพรนั้น บอกว่าตั้งใจไปเที่ยวหา เยี่ยมเยือนผู้คน และพักผ่อนกับครอบครัวบ้าง แต่จุดหมายหลักคือต้องการชวนผมไปฟังและได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนักวิจัยทางด้านสื่อเครือข่ายนี้ในภาคเหนือ รวมทั้งท่านอาจารย์ดร.กาญจนา แก้วเทพ เมธีวิจัยอาวุโสของ สกว ด้วย เพราะเป็นเครือข่ายวิจัยที่มีแนวทำงานซึ่งน่าจะเชื่อมโยงและส่งเสริมกันได้มากหลายช่องทาง ได้ทราบแล้วก็ซาบซึ้งใจและเห็นพลังมากมายของคนสร้างโอกาสให้คน

ผมไม่มีอะไรที่เหมาะสมสำหรับคารวะและฝากอาจารย์ทั้งสองท่านเลย นอกจากเลือกของฝากกันแบบอาร์ตๆตามสไตล์ของท่านกับเราๆดีกว่า โดยพากันหาลำใยสีชมพูในบ้านพ่อแม่ของภรรยาได้ช่อหนึ่งไปฝาก มีอยู่สัก ๒๐ กว่าลูก เหมือนกับเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่หาไม่ได้จากที่ไหนและมีอยู่เป็นพิเศษช่อเดียว เพราะเป็นช่อแรกของทั้งต้นที่เพิ่งจะสุกของปีนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านนั่งแกะกินแบบเอาใจจนหมด

เขียน 12 Jul 2012 @ 13:34 () แก้ไข 13 Jul 2012 @ 08:56, ()


ความเห็น (0)