อนุทิน 106646 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๐๘. อาลัยและขอคารวะอาจารย์พิชัย วาสนาส่ง

ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์รายงานว่าอาจารย์พิชัย วาสนาส่ง ได้ถึงแก่กรรมแล้วด้วยอายุ ๘๒ ปี ท่านเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตลอดชีวิต จบสถาปัตยกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่คนส่วนใหญ่มักติดตาตรึงใจไปกับความเป็นนักสื่อสารมวลชน คนทำงานสื่อ ผู้บรรยายรายการสารคดี ผู้รายงานเชิงวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์สังคมในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผมเองนั้น ฟังรายการวิทยุของท่านนับแต่รายการเพลงคลาสิคเมื่อ ๓๐-๔๐ ปีก่อน กระทั่งรายการพบโลกเมื่อก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมไม่นานนี้เอง ท่านเป็นผู้บรรยายรายการโทรทัศน์เมื่อครั้งยานอพอลโล ๑๑ นำนักบินอวกาศไปเยือนดวงจันทร์ได้สำเร็จเมื่อ ๒๐ กรกรฎาคม ๒๕๑๒ ซึ่งคนหนองบัวพากันไปดูโทรทัศน์ขาวดำเครื่องเดียวในอำเภอที่หัวตลาดถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ท่านให้เสียงบรรยายในครั้งนั้น ผมชอบการทำงานและความเป็นนักสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับสังคมของท่านจากทุกเรื่อง ชอบการชมและสร้างความซาบซึ้งทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และเหตุการณ์ทางสังคม ที่มีรสนิยม รอบรู้ รอบด้าน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การทำสื่อและนำเสนองานทางศิลปะที่มีการทำงานเชิงข้อมูล เชื่อมโยงปัญญา ความสร้างสรรค์ และความมีบทบาทต่อสังคม เข้าหากันได้จากหลายสาขา

เขียน 08 Apr 2012 @ 21:02 () แก้ไข 10 Apr 2012 @ 00:18, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ฟังและติดตามท่านมานาน ประทับใจวิธีการที่ท่านนำเสนอทุกๆเรื่อง ได้ความรู้สึกลุ่มลึกและหนักแน่นน่าเชื่อถือทุกๆงานที่ท่านนำเสนอ เป็นบุคลากรต้นแบบในใจอีกท่านหนึ่งค่ะ ชีวิตท่านทำประโยชน์ให้กับโลกนี้มากมายจริงๆ รำลึกถึงท่านด้วยความอาลัยยิ่งเช่นกันค่ะ อาจารย์