อนุทิน 105751 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๐๒. GotoKnow ในฐานะสื่อรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมด้วยสื่อออนไลน์

ลักษณะการเขียนบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ใน GotoKnow หลายบันทึกเป็นการนำเอาความเคลื่อนไหวทางด้านต่างๆของสังคมมาบอกกล่าวและถ่ายทอด ทำให้เมื่อติดตามอ่านแล้ว ก็เห็นภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันของสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ผมชอบอ่านและเมื่อติดตามอ่านแล้ว ก็มีประเด็นความน่าสนใจอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ทำให้เห็นข่าวจากสื่อมวลชนไม่น่าสนใจมากเท่ากับการเห็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆใน GotoKnow ผมตั้งใจว่าจะพยายามเขียนและถ่ายทอดบทเรียนวิธีเขียนรายงานในเชิงสารคดี รวมทั้งวิธีเขียนบันทึกสื่อข่าวกิจกรรมทางวิชาการ การเรียนรู้ชุมชน การสื่อสารองค์กร การสื่อสารสาธารณะชุมชน และการพัฒนาทางด้านต่างๆของสังคม เพื่อสนับสนุนคนทำงานให้เป็นผู้สื่อข่าวกิจกรรมการทำงานและนักสื่อสารกับสังคมอย่างมีพลัง ซึ่งจะเป็นการใช้สื่อออนไลน์อย่าง GotoKnow พัฒนาการสื่อสารองค์กรและสื่อสารเรียนรู้กับสาธารณะ ในเรื่องที่จะขาดแคลนสื่อและเข้าถึงได้ยากในสื่อมวลชน จะทำให้ความรู้และความเคลื่อนไหวทางข่าวสารหลายอย่างของหน่วยงานต่างๆ สามารถสื่อสารและส่งถึงสังคมได้มากมายอย่างไม่สามารถทำได้ในสื่ออื่นๆ ส่วนรวมจะเข้มแข็งมากยิ่งๆขึ้น

เขียน 19 Mar 2012 @ 18:29 () แก้ไข 19 Mar 2012 @ 18:29, ()


ความเห็น (0)