อนุทิน 104952 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙๕. สตูดิโอการเรียนรู้ทางสังคม กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ไปสอนนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นครั้งแรกที่เคยไป มหาวิทยาลัยเหมือนตั้งอยู่ในที่ราบมีแนวเขาโอบโดยรอบ ไกลออกไปจากถนนสายหลักไม่มากนัก สภาพโดยรอบเหมือนแยกออกจากโลกภายนอก บรรยากาศเงียบเหมือนไม่ค่อยมีคน ดูแล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพชนบท ท้องถิ่นมีความมั่งคั่งหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านรอบด้าน น่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เหมาะสำหรับสาขาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ มาก

เขียน 26 Feb 2012 @ 23:49 () แก้ไข 27 Feb 2012 @ 07:49, ()


ความเห็น (0)